Zamówienia
WMN Legionów 14 – „Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych” Termin składania ofert do dnia: 08.02.2019

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 14 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych:

  • pion mieszkania nr. 2 ( pion łazienkowy )
  • pion mieszkania nr. 4 ( pion łazienkowy oraz pion kuchenny)
  • pion mieszkania nr. 5 ( pion łazienkowy oraz pion kuchenny)
  • pion mieszkania nr. 6 ( pion łazienkowo-kuchenny)

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 08.02.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Legionów 14 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy