Zamówienia
WMN Legionów 5II/5III – Wymiana pionów centralnego ogrzewania klatki 5/III. Termin składania ofert do dnia: 02.04.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 5II-5III w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionów centralnego ogrzewania klatki 5/III

Termin składania ofert do dnia: 02.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Legionów 5II-5III nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania, odtworzenie istniejącej instalacji.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 mdziubinski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy