Zamówienia
WMN Legionów 6a „Uruchomienie dźwigu osobowego nr 3105000976 – na podstawie otrzymanej negatywnej opinii UDT z dnia 27.08.2014r” Termin składania ofert do dnia: 01.04.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 6a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Uruchomienie dźwigu osobowego nr 3105000976 – na podstawie otrzymanej negatywnej opinii UDT z dnia 27.08.2014r ”

Termin składania ofert do dnia: 01.04.2019r.

 

  1. Zakres prac do wykonania zapisane w decyzji UDT:

– wymiana tablicy sterowej dźwigu wraz z instalacją elektryczną wewnątrz szybu

– zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych w pom. maszynowni oraz w szybie dźwigu

– wymiana chwytaczy kabinowych klinowych na chwytacze dwukierunkowego działania

– wymiana hamulca zespołu napędowego dźwigu

 

Ponadto przewidzieć do wymiany elementy, których wymiana jest niezbędna do uzyskania pozytywnej Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej dźwig do pracy.

Firmie która zostanie wybrana do w/w remontu, będzie powierzona konserwacja obu dźwigów budynku.

 

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.