Zamówienia
WMN Struga 3ab „Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego” Termin składania ofert do dnia: 04.04.2019

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Struga 3ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego”

Termin składania ofert: do 04.04.2018

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac:

-demontaż starego rurociągu wodnego wraz z utylizacją od wodomierza głównego aż do podejść do pionów.

-demontaż starego rurociągu kanalizacyjnego wraz z utylizacją

-wykonanie nowej instalacji wodnej -rurociąg w technologii PP

-wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej- rurociąg w technologii PVC

-montaż zaworów kulowych podpionowych

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego” WMN Struga 3ab

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : pisemna, zamknięta – Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 363 32 18