Zamówienia
WMN Szklarniana 3 – Remont kominów ponad dachem. Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r

„Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szklarniana 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

WMN Szklarniana 3 – Remont kominów ponad dachem

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót, Wspólnota nie posiada przedmiaru robót.

Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 – remont kominów ponad dachem Szklarniana 3.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

mdziubinski@mzbm.sosnowiec.pl

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz do przeprowadzenia mimo przedmiaru wizji w terenie.”