Zamówienia
WMN Urbanowicz 9. Wymiana okienek piwnicznych. Termin składania ofert do dnia: 22.11.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana okienek piwnicznych

Okno w kolorze białym w ilości 12 szt. o wymiarach 840 szerokośc x 460 wysokość.

Uwaga: należy dokonać samodzielnych pomiarów.

Ofertę przedstawić na okno rozwieralne i rozwieralno-uchylne.

Termin składania ofert do dnia: 22.11.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Katarzyna Drzymont

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy