Zamówienia
WMN Legionów 14. Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. Termin składania ofert do dnia: 06.12.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 14 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych –1szt.

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 06.12.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Legionów 14 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy