Zamówienia
WMN Zagłębiowska 46-60 „Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w klatkach 46; 48; 50 – zgodnie z projektem.” Termin składania ofert do dnia: 28.05.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w klatkach 46; 48; 50 – zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu

Termin składania ofert: 28.05.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 32 360-40-60

Email: dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY