Zamówienia
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Wymiana zaworów podpionowych”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana zaworów podpionowych”

Oferta winna zawierać osobno wymianę zaworów podpionowych w kl. 9 i osobno na kl. 13.

Termin składania ofert do dnia: 30.05.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 360 20 40

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.