Zamówienia
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Lwowska 9a-17a. Termin składania ofert: do 28.02.2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 9a-17a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”.

Termin składania ofert: do 28.02.2020.

Zakres prac do opracowania:

 • Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach
 • Montaż wyłącznika pożarowego
 • Wymiana pionów energetycznych
 • Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów
 • Wyprowadzenie liczników elektrycznych na klatkę schodową
 • Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych
 • Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych
 • Wymiana zabezpieczeń administracyjnych
 • Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej – korytarze piwniczne i strychy
 • Wraz z projektem należy wykonać:
  • – przedmiar prac,
  • – kosztorys inwestorski szczegółowy
  • – kosztorys inwestorski ślepy
  • – Wspólnota Mieszkaniowa  nie posiada żadnej dokumentacji technicznej budynku i w ofercie należy uwzględnić inwentaryzację budynku oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – projekt na remont instalacji elektrycznej Lwowska 9a-17a

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl  Igor Hauke  32 363 32 13