Zamówienia
,,Wykonanie 10 miejsc postojowych na potrzeby Wspólnoty „. WMN Będzińska 55. Termin składania ofert: do 10.03.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Będzińska 55 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wykonanie 10 miejsc postojowych na potrzeby Wspólnoty „

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Zakres prac:

  •  wyrównanie terenu oraz wywiezienie zalegającej ziemi
  • wykonanie podsypki oraz ułożenie 110,5 m2 z kostki brukowej lub płyt ażurowych
  •  montaż 25 m obrzeży

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Zaleca się złożenie dwóch ofert:
– na ułożenie kostki brukowej
– na ułożenie płyt ażurowych

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 10.03.2020
Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK II -,,Wykonanie 10 miejsc postojowych dla Wspólnoty” Będzińska 55
Miejsce składania ofert: pisemna, zamknięta – Zarząd MZBM -TBS, ul. Korczaka 7

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Kontakt:  tel. 32 363 32 13