Zamówienia
Wykonanie altany śmietnikowej dla WMN Legionow 6.

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie altany śmietnikowej dla WMN Legionów 6 zgodnie z poniższym przedmiarem znajdującym się do pobrania
w załączniku.

Termin składania ofert do dnia: 04.03.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – altana śmietnikowa Legionow 6

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

Łukasz Bański 500 855 588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki: