Zamówienia
Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego termomodernizacji budynku, dla WMN przy ul. Kilińskiego 4c w Sosnowcu

„Wybór ofert na wykonanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego termomodernizacji budynku, zgodnym z audytem energetycznym wraz z remontem dachu i obróbek blacharskich oraz przygotowanie wniosków o wydanie: opinii ornitologicznej, opinii oddziaływania na środowisko, opinii oddziaływania na wody i obszar Natura 2000  dla Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4c w Sosnowcu”

 

Termin składania ofert do dnia:   14.06.2019 do godz. 12.00.