Zamówienia
„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O”. WMN Pułaskiego 6-8. Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O”

Budynek 4 klatkowy – 5 kondygnacyjny w tym parter.

Wymiary budynku 63x12x14

Kubatura 10555

Ilość mieszkań 50

Powierzchnia użytkowa 2314

Budynek  po termomodernizacji

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363 32 13    Łukasz Bański 500 85 55 88