Zamówienia
„Wykonanie budowy altany śmietnikowej” dla WMN Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 21.11.2018r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowskiej 46-60 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie budowy altany śmietnikowej”

Termin składania ofert: do 21.11.2018

Zakres prac do opracowania:

  • budowa altany śmietnikowej o wymiarach 4m x 4m
  • budowa boksu na przedmioty wielkogabarytowe o wymiarach 2m x 4m
  • konstrukcja z profili zamkniętych oraz płyt betonowych
  • podbudowa z kostki brukowej 6cm wraz z opaską dokoła altanki śmietnikowej

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 363 32 18

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.