Zamówienia
Wykonanie chodnika na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarna 10-12 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 24-04-2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czarna 10-12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie chodnika na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarna 10-12 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

– wykonanie chodnika z kostki brukowej (kolor szary) o grubości 6cm o powierzchni – 105m2

– montaż obrzeży betonowych  – 55mb

– ponadto naprawa murku oporowego (zdjęcie w załączeniu) oraz uzupełnienie nawierzchni chodnika betonowego (zdjęcie w załączeniu)

*Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie – kontakt z Członkiem Zarządu – Ryszard Łachacz 666-528-380

Termin składania ofert: do 23.04.2019r.

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt: 32- 363-32-18

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 – Wykonanie chodnika na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarna 10-12 w Sosnowcu

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy