Zamówienia
Wykonanie chodnika przy budynku  WMN Zamemhofa 8 ab w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 24.03.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamenhofa 8 ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie chodnika  przy budynku  WMN Zamenhofa 8 ab w Sosnowcu  z kostki brukowej

Zakres prac:

-wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm o powierzchni 60 m2

-montaż obrzeży betonowych  w ilości odpowiadającej powierzchni kostki brukowej

-przy wykonaniu chodników należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

Termin składania ofert do dnia: 24.03.2021r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – chodnik Zamenhofa 8 ab

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy