Zamówienia
Wykonanie chodnika przed budynkiem  WMN Jodłowa 9 w Sosnowcu  z kostki brukowej wraz z remontem podestu. Termin składania ofert do dnia 17.09.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowej 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie chodnika  przed budynkiem  WMN Jodłowa 9 w Sosnowcu  z kostki brukowej wraz z remontem podestu.

Zakres prac:

-wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm o powierzchni 6,72m2 ( szerokość chodnika 1,6 m, długość 4,20m wraz z obrzeżem betonowym)

-remont podestu przy drzwiach wejściowych 2,08m2 ( długość 1,3m x 1,6m)

-montaż obrzeży betonowych  w ilości odpowiadającej powierzchni kostki brukowej

-przy wykonaniu chodników należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Termin składania ofert do dnia: 17.09.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – chodnik Jodłowa 9

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Konrad Kubiś 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: