Zamówienia
Wykonanie chodnika wzdłuż budynku  WMN Franciszkańska 4ab w Sosnowcu  z kostki brukowej. Termin składania ofert do dnia 10.08.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Franciszkańska 4ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie chodnika wzdłuż budynku  WMN Franciszkańska 4ab w Sosnowcu  z kostki brukowej.

Zakres prac:

-wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm o powierzchni 52,5m2
(szerokość 1,5m, długość 35m)

-montaż obrzeży betonowych  w ilości 20mb

– montaż krawężników drogowych w ilości 38mb

-przy wykonaniu chodników należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

W załącznikach do pobrania przedstawiono ilustrację graficzną proponowanej lokalizacji chodnika.

Termin składania ofert do dnia: 10.08.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – chodnik Franciszkańska 4ab

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Konrad Kubiś 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: