Zamówienia
Wykonanie chodnika wzdłuż budynku  WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu  z kostki brukowej wraz z montażem słupków stalowych. Termin składania ofert do dnia 17.07.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie chodnika wzdłuż budynku  WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu  z kostki brukowej wraz z montażem słupków stalowych.

Zakres prac:

-wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm o powierzchni 105,60m2 ( szerokość chodnika 1,2 m wraz z obrzeżem betonowym)

1.Chodnik o powierzchni 35,75m2

2.Chodnik o powierzchni 7,5m2

3.Chodnik o powierzchni 6,9m2

4.Chodnik o powierzchni 41,5m2

5.Chodnik o powierzchni 13,95m2

Łącznie:105,60 m2 -tolerancja 5%

-montaż obrzeży betonowych  w ilości odpowiadającej powierzchni kostki brukowej

-montaż słupków stalowych malowanych proszkowo (kolor RAL do ustalenia) w ilości 40 szt ( wysokość słupka 1m od podłoża)

-przy wykonaniu chodników należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

W załącznikach do pobrania przedstawiono ilustrację graficzną proponowanej lokalizacji chodników i słupków.

Termin składania ofert do dnia: 17.07.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – chodnik Grottgera 8-20

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Łukasz Bański 500 855 588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: