Zamówienia
Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych budynku WMN Łączna 2abc w Sosnowcu wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Termin składania ofert do dnia 27.03.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łączna 2 abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych budynku  wraz z wykonaniem robót towarzyszących „

Przedmiar robót wraz z opisem technicznym jest do pobrania w formie załącznika na dole strony.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 27.03.2020
Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK II – ,,Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych budynku  wraz z wykonaniem robót towarzyszących- Łączna 2abc “
Miejsce składania ofert: pisemna, zamknięta – Zarząd MZBM -TBS, ul. Korczaka 7

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Kontakt:  tel. 32 263 20 94

Załączniki: