Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika dla WMN Czołgistów 10” Termin składania ofert do dnia: 26.09.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czołgistów 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika dla WMN Czołgistów 10”

Budynek 3 klatkowy (kl. I, kl. II, kl. III) – 5 kondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro)  w sumie 18 mieszkań.

Opis stanu istniejącego:

·    Kubatura 5130 m3

·    Pow. Użytkowa 908,74 m2

·    Długość budynku 40,0 m

·    Szerokość budynku 10,3 m

·    Wysokość budynku 12,5 m

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 26.09.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński