Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika dla WMN Tuwima 7”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tuwima 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika dla WMN Tuwima 7”

Budynek 7 klatkowy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny w sumie 42 mieszkań.

Opis stanu istniejącego:

·    Kubatura 6244 m3

·    Pow. Użytkowa 1744 m2

·    Pow. zabudowy 280 m2

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 02.11.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński