Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Królewska 2. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Królewska 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”

Budynek 5 klatkowy – 5 kondygnacyjny w tym parter,  piwnica oraz 3 pietra,  klatki A B C D E  w sumie 60 mieszkań, budynek w trakcie  termomodernizacji .

Opis stanu istniejącego:

·    Kubatura 14784 m3

·    Pow. Użytkowa 2545,6 m2

·    Długość budynku 72,5 m

·    Szerokość budynku 12 m

·    Wysokość budynku 17 m

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    Marek Radzikowski Igor Hauke 660-512-386