Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Mireckiego 35. Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Mireckiego 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”

Budynek 4 klatkowy – 4 kondygnacyjny w tym parter,  piwnica oraz 2 pietra,  klatki A B C D w sumie 30 mieszkań, budynek bez termomodernizacji .

Opis stanu istniejącego:

·    Kubatura 8750 m3

·    Pow. Użytkowa 1563 m2

·    Długość budynku 66 m

·    Szerokość budynku 11 m

·    Wysokość budynku 12,5 m

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    Marek Radzikowski Igor Hauke 660-512-386