Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Legionów 18I w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 18I w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Legionów 18I w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 10.02.2020r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim, ślepym, przedmiarem robót na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Legionów 18I w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji PT dla WMN Legionów 18I w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowien