Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Lotników 1 AC w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia 10.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lotników 1 AC w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Lotników 1 AC w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 10.06.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim, ślepym, przedmiarem robót  na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lotników 1 AC w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji PT dla WMN Lotników 1 AC w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowien