Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonanie instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Strażacka 6 w Sosnowcu” .Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Strażacka 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Strażacka 6 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 30.04.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim, ślepym, przedmiarem robót  na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Strażacka 6 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji PT dla WMN Strażacka 6 w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowien