Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu”.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 5.12.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim, ślepym, przedmiarem robót  na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mościckiego 12 w Sosnowcu.

 

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji PT dla WMN Mościckiego 12 w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Władysława Kiełczewska, Marcin Dziubiński   tel.  32 360 40 60, 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”