Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku WMN Małachowskiego 14abc w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 10.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 14abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Małachowskiego 14abc w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 10.06.2021r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim, ślepym, przedmiarem robót  na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy  Małachowskiego 14abc w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji PT dla WMN Małachowskiego 14abc w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:bgwardiak@mzbm.sosnowiec.pl 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”