Zamówienia
„Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami. WMN Dmowskiego 34abcd. Termin składania ofert: 11.02.2019r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu”.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 11.02.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim, ślepym, przedmiarem robót  na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji PT dla WMN Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Łukasz Bański tel.  500 855 588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”