Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie terenu. WMN Mireckiego 35. Termin składania ofert: 30.09.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Mireckiego 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie terenu.”

Termin składania ofert: 30.09.2021r.

Przedmiotem zamówienia jest :

-uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy parkingu

-mapa do celów projektowych

-projekt miejsc postojowych

-kosztorys inwestorski

-przedmiar robót

-uzgodnienia branżowe

-uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę parkingu

Zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji lokalnej. Mile widziane będą załączone referencje.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 2 –„ Projekt parkingu Mireckiego 35”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod adres: cok2@mzbm.sosnowiec.pl 504-002-906

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z  „Ogólnymi Warunkami Współpracy”