Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku dotyczącej likwidacji schodów zewnętrznych i drzwi oraz dokumentacji projektowo – kosztorysową nowego zjazdu i drogi wewnętrznej dla budynku mieszkalnego przy ul. Curie – Skłodowskiej 12 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia: 15.05.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Curie – Skłodowskiej 12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku dotyczącej likwidacji schodów zewnętrznych i drzwi oraz dokumentacji projektowo – kosztorysową nowego zjazdu i drogi wewnętrznej dla budynku mieszkalnego przy ul. Curie – Skłodowskiej 12 w Sosnowcu”

Termin składania ofert do dnia: 15.05.2020r.

Oferta powinna zawierać wycenę przygotowania poniższej dokumentacji:

– inwentaryzacje niezbędna do projektu przebudowy

– projekt przebudowy ściany zewnętrznej

– przedmiar robót przebudowy

– kosztorys inwestorski przebudowy

– uzyskanie pozwolenia na budowę

– uzyskanie zgody na lokalizacje zjazdu

– mapa do celów projektowych

– projekt zjazdu

– uzgodnienia branżowe zjazdu

– kosztorys inwestorski zjazdu

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.