Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu pod miejsca postojowe oraz ciągi piesze przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 5. Termin składania ofert do dnia 19.05.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kalinowa 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu pod miejsca postojowe oraz ciągi piesze przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 5″.

Termin składania ofert: do 19.05.2022.

Zakres prac do opracowania:

  1. Aktualizacja geodezyjna działki 419 obręb 12
  2. Koncepcja zagospodarowania działki 419 obręb 12
  3. Uzgodnienia branżowe
  4. Uzyskanie decyzji administracyjnej w UM na wykonanie prac.
  5. Projekt miejsc postojowych oraz ciągów pieszych
  6. Kosztorys inwestorski
  7. Przedmiar robót
  8. PZT

Mapa poglądowa:

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – projekt  wykonania miejsc postojowych na działce WMN Kalinowa 5.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: cok1@mzbm.sosnowiec.pl