Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu pod miejsca postojowe oraz ciągi piesze przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Wierzbowej 1ABC. Termin składania ofert: do 16.05.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wierzbowa 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu pod miejsca postojowe oraz ciągi piesze przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Wierzbowej 1ABC

Termin składania ofert: do 16.05.2022.

Zakres prac do opracowania:

  1. Aktualizacja geodezyjna działek 6974,6872,6969
  2. Koncepcja zagospodarowania działek nr 6974,6969
  3. Uzgodnienia branżowe
  4. Uzgodnienia z Zarządcą dróg dojazdowych do działki nr 6972, 6949
  5. Projekt miejsc postojowych oraz ciągów pieszych podzielony na 3 etapy ( front budynku , szczyt budynku, i działka po drugiej stronie ulicy)
  6. Kosztorys inwestorski
  7. Przedmiar robót

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – projekt  przebudowy miejsc postojowych na działce WMN Wierzbowa 1

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: cok2@mzbm.sosnowiec.pl