Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej dotyczącej naprawy i wzmocnienia belek stropowych w piwnicy w budynku przy ulicy Stara 5 w Sosnowcu.” Termin składania ofert do dnia 23.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Stara 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej dotyczącej naprawy i wzmocnienia belek stropowych stropu typu Kleina w piwnicy w budynku  przy ulicy Stara 5 w Sosnowcu.”

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji w budynku przed złożeniem oferty cenowej. Szczegółowych informacji udziela Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej pod numerem telefonu 507371675.

Termin składania ofert do dnia: 23.05.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy