Zamówienia
Wykonanie dokumentacji PT na potrzeby wewnętrznej instalacji C.O. w budynku WMN Targowa 16 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.07.2021r.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Targowa 16  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z  inwentaryzacją  dla WMN Targowa 16”

Termin składania ofert:  12.07.2021 r.

Przedmiot zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Informujemy, że nie posiadamy rzutów.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy!!!

tel. 32 360 40 60