Zamówienia
„Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku w związku z podejrzeniem naruszenia konstrukcji ścian klatki schodowej oraz ścian mieszkania nr 24 – co może powodować zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz osób zamieszkujących” dla WMN Zagłębiowska 92-96

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 92-96 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku w związku z podejrzeniem naruszenia konstrukcji ścian klatki schodowej oraz ścian mieszkania nr 24 – co może powodować zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz osób zamieszkujących”

Termin składania ofert do dnia: 26.06.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 360 20 40 Damian Kurkowski

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.