Zamówienia
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego stropu w budynku WMN Stara 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 30.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Stara 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego stropu”

Termin składania ofert: 30.06.2021r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego stropu o konstrukcji drewnianej  w mieszkaniu numer 2 oraz 3.

Zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 1 – „Ekspertyza stropu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod adres: cok1@mzbm.sosnowiec.pl , 660 780 941

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z  „Ogólnymi Warunkami Współpracy”