Zamówienia
Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu. WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu pn: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynku przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR)

Więcej informacji dostępnych w załącznikach

Informacja o wybranym wykonawcy
Została wybrana oferta firmy:
STUDIO REKLAMY  DIGIDION  Sp. z o.o.
Armii Krajowej 67
40-671 Katowice