Zamówienia
Wykonanie i montaż 2 sztuk szlabanów przy wjeździe i wyjeździe z posesji WMN Niepodległości 10 i Narcyzów 3.Termin składania ofert do dnia 30.09.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 10 i Narcyzów 3  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie i montaż 2 sztuk szlabanów przy wjeździe i wyjeździe z posesji.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Szlabany do 5m na stopie fundamentowej z doprowadzeniem instalacji zasilającej około 15 mb  z klatki schodowej  .

Ramie szlabanu podświetlane .  Zakup 30 pilotów. Do każdego szlabanu ( podać cenę jednostkową pilota)

Termin składania ofert:  30.09.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: COK  Nr II „Ogrodzenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 10 i Narcyzów 3 w Sosnowcu.”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke