Zamówienia
Wykonanie i montaż krat okiennych w budynku WMN przy al. Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy  alei Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu  zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
wykonanie i montaż krat do okien korytarzowych.

Prace polegać będą na:

Wykonanie i montaż krat do okien korytarzowych w dwóch klatkach;

kraty zamykane;

Oferta dla jednej klatki:

4 kraty o wym. ok. 120 x 80 cm

1 krata o wym. ok. 120 x 60 cm

Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

Termin składania ofert do dnia:          12 pażdziernika 2020r.

Kontakt:          Pani Stella Dryps  i  Pan Konrad Kubis

Miejsce składania ofert: Zarząd  MZBM- TBS sp. z o.o. ul. Korczaka 7.  

Telefon:          32-360-40-60

Forma oferty:   pisemna, w zamkniętej kopercie.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

 Przed przystąpieniem do prac wskazany kontakt z zarządem wspólnoty celem uszczegółowienia oferty; 

Cena nie jest najważniejszym kryterium  wyboru oferty.