Zamówienia
Wykonanie iniekcji ograniczającej podmakanie ścian fundamentowych

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 3 Maja 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie iniekcji ograniczającej podmakanie ścian fundamentowych”

Termin składania ofert do dnia: 16.09.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32 360 40 60 mdziubinski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy