Zamówienia
Wykonanie instalacji c.o i c.w.u. wraz z remontem pomieszczenia pod wymiennik budynku przy ulicy Czołgistów 10 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 31.07.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czołgistów 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie instalacji c.o i c.w.u. wraz z remontem pomieszczenia  pod wymiennik budynku przy ulicy Czołgistów 10 w Sosnowcu

Termin składania ofert: do 31.07.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Damian Kurkowski

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  COK I „Wykonanie instalacji c.o i c.w.u.  Czołgistów 10”