Zamówienia
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Narcyzów 3  w Sosnowcu. Termin składania ofert: 05.07.2019 r. do godz. 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Narcyzów 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Narcyzów 3  w Sosnowcu

Termin składania ofert: 05.07.2019 r. do godz. 15:00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 660 512 386 Igor Hauke

Email: ihauke@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy