Zamówienia
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Grota Roweckiego 20a. Termin składania ofert do dnia: 08.01.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Grota Roweckiego 20a”

Budynek 3 klatkowy – 43 mieszkań instalacja domofonowa „wandaloodporna” montowana podtynkowo.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 08.01.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363-32-13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy