Zamówienia
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Lotników 1 B. Termin składania ofert do dnia: 23.10.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lotników 1 B w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Lotników 1 B”

Budynek 1 klatkowy – 6 mieszkań instalacja domofonowa montowana natynkowo ( w korytkach) w klatce schodowej.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 23.10.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    Marek Radzikowski  Igor Hauke 660-512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy