Zamówienia
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Grottgera 8-20″

Budynek 7 klatkowy – 151 lokali, instalacja domofonowa „wandaloodporna” montaż w 2 wariantach:

1) podtynkowo

2) w rurkach lub korytkach

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Łukasz Bański 500855588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy