Zamówienia
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Jodłowa 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowa 3b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Jodłowa 3B”

Budynek 1 klatkowy – 6 lokali, instalacja domofonowa „wandaloodporna” montowana podtynkowo.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363-32-18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy