Zamówienia
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Kalinowa 4” Termin składania ofert do dnia: 27.12.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kalinowa 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Kalinowa 4”

Budynek 1 klatkowy – 4 mieszkania instalacja domofonowa „wandaloodporna” montowana podtynkowo.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 27.12.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Marcin Dziubiński ( 32 ) 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy